Vårt ansvar huvudbild

För oss är det naturligt att ta ansvar

Vårt ansvar

Vi tror att alla kan vara med och bidra till en bättre värld och att varje insats, stor eller liten, är av betydelse. Därför tycker vi om att göra vår del.

Hela vår verksamhet präglas av ett grundligt miljö och kvalitetstänkande. Det innebär att vi så långt som möjligt begränsar vår miljöpåverkan i alla led, och att vi alltid strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet. Vi håller oss uppdaterade om den senaste lagstiftningen och samtliga av våra samarbetspartners följer samma hårda riktlinjer.

Vi återvinner alltid kartong, trä och plast och självklart är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Vi var även först i Sverige med att klara de nya, betydligt strängare kraven för Svanen-märkning av mikrofiberprodukter. Svanen är ett av världens främsta miljömärken och det kräver ett omfattande miljö- och klimatarbete.

När vi fraktar gods använder vi oss i första hand av tåg och vi gör kontinuerliga uppföljningar av våra långväga transporter. Varje år skänker vi en större summa pengar till SOS Barnbyar och vi tycker om att engagera oss i saker som gör skillnad. Både för miljö och människor.

Mot konsument är vi alltid tydliga i våra återvinningsbeskrivningar och vi uppmanar alltid till att verka för en grön konsumtion.